محمدرضا کیومرثی

عضو کوچکی از دنیای شبکه و برنامه نویسی که معتقد است آگاهی و دانش ، کلیدیست برای ساختن هر آنچه که در ذهن پرورش یافته...